·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Tria del treball de Recerca

Tria i delimitació del tema, fixació de l'objectiu o hipòtesi de partida.

La primera qüestió que cal plantejar-se és la tria i delimitació del tema que volem investigar. En aquesta primera etapa cal prendre en consideració els fets següents:

  • És bó per al desenvolupament de la recerca que triem un tema que ens interessi personalment i que tingui interès científic, social, artístic, etc. Hauria d'estar relacionat amb les activitats o els estudis que pensem fer després del Batxillerat.
  • És important que del tema ja en tinguem certs coneixements, cosa que ens facilitarà la recerca. I del tema elegit, ens hem de centrar en una qüestió o problema, del qual ja en tinguem format algun judici, suposició o hipòtesi de partida, que haurem de comprovar posteriorment.
  • És fonamental assegurar-nos que podrem tirar endavant la recerca, que tindrem a la nostra disposició la documentació necessària i l'equipament adequat i també el temps necessari.

Text estret del llibre El treball de recerca. Procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Pàgina 13. Autors: Coromina, E., Casacuberta, X. I Quintana, D. Eumo Editorial. Universitat de Vic. Gener de 2012.

 

Un cop ja has seleccionat el tema i l'objectiu o objectius a investigar, clica a l'enllaç de sota i omple el formulari per enregistrar la teva tria:

Enllaç

Multimèdia