·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Calendari del Treball de Recerca


Dates previstes a destacar

Alumnes de 2n de batxillerat

 • 15/09/23: entrega de l'arxiu i 2a. nota de seguiment
 • 06/10/23: lliurament del treball imprès (convocatòria ordinària)*
 • 30/10/23: exposicions orals
 • 31/10/23: exposicions orals
 • 02/11/23: exposicions orals
 • 12/01/24: lliurament del treball (convocatòria de recuperació)
 • 22/01/24: exposicions orals (convocatòria de recuperació)
 • 04/06/24: lliurament del treball (convocatòria extraordinària)

* Si un alumne no presenta el treball a la convocatòria ordinària, no el podrà recuperar i haurà de presentar el treball a la convocatòria extraordinària del juny

 

Alumnes de 1r de batxillerat

CURS 23-24

 • 22/09/23: presentació del treball de recerca
 • 06/10/23: darrer dia per triar tema
 • 27/10/23: comunicació dels tutors a l'alumnat i primera reunió amb els tutors**
 • 03/11/23: lliurament als tutors del guió del treball
 • 15/12/23: reunió amb els tutors i primera nota de seguiment
 • 15/03/24: reunió amb els tutors i segona nota de seguiment
 • Setmana per treballar el TdR: del 4 al 7 de juny i del 17 al 21 de juny
 • 06/06/24: reunió amb els tutors i tercera nota de seguiment

** A partir d'aquesta data, hi ha un mes per canviar el tema.

CURS 24-25

 • 13/09/23: entrega de l'arxiu i quarta nota de seguiment
 • 04/10/24: lliurament del treball imprès (convocatòria ordinària) *
 • 28/10/24: exposicions orals
 • 29/10/24: exposicions orals
 • 30/10/24: exposicions orals
 • 17/01/25: lliurament del treball (convocatòria de recuperació)
 • 27/01/25: exposició oral (convocatòria de recuperació)
 • 09/06/25: lliurament del treball (convocatòria extraordinària)

* Si un alumne no presenta el treball a la convocatòria ordinària, no el podrà recuperar i haurà de presentar el treball a la convocatòria extraordinària del juny