·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notícies

Eleccions al Consell Escolar: inici del procés!

31-10-2023

El Consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenim en la comunitat educativa: alumnat i famílies, professorat i direcció, PAS/PAE, representants de l'AFA i de l'Ajuntament.

En aquest enllaç trobareu informació sobre els consell escolars dels centres.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Enguany caldrà renovar membres del sector famílies, alumnat i professorat però no del PAS/PAE (hi ha 1 sol membre i ja va ser elegit el 2021).

Cadascun dels sectors del consell escolar rebreu la informació sobre el procés per correu electrònic, però aquí teniu algunes dates clau d'aquest procés a l'institut.

Inici del procés: a partir del 30 d’octubre de 2023.

Censos electorals dels diversos sectors: penjats al tauler d'anuncis intern de l'institut del 2 al 13 de novembre inclosos (situat davant de Consergeria).

Possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals: del 8 al 10 de novembre a la direcció del centre.

Sorteig per seleccionar el membres vocals de les meses d'alumnat i de les famílies: 6 de novembre a les 13:00, a la Biblioteca del centre.

Constitució de les meses electorals: el dies 9 de novembre a les 13:00 (sector famílies) i 10 de novembre a les 11:25 (sector alumnat), a la Biblioteca del centre.

Presentació de candidatures de tots els sectors: abans del 14 de novembre

Proclamació candidats/tes: 15 de novembre

Us animem a presentar la vostra candidatura

i a participar a les eleccions!


Xarxes socials: